Home

Kinderen die om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen, een nieuwe leefplek bieden. Hierbij gaan we uit van de kracht van het gewone leven, van langdurige verbindingen en zijn gericht op het bieden van geborgenheid, structuur, kansen en ontwikkelingsperspectief, zodat het kind tot zijn recht kan komen.