Welkom bij ons Gezinshuis DromenDurvenDelen

Welkom bij ons Gezinshuis DromenDurvenDelen

Algemene Informatie :

Kinderen die om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen, een nieuwe leefplek bieden. Hierbij gaan we uit van de kracht van het gewone leven, van langdurige verbindingen en zijn gericht op het bieden van geborgenheid, structuur, kansen en ontwikkelingsperspectief, zodathet kind tot zijn recht kan komen. Wij hopen dat u alle informatie over onze gezinshuis hier zal vinden, je kan ook altijd contact opnemen !
Over DromenDurvenDelen

Onze Doelen